Το δικηγορικό γραφείο, πλην της εξειδικεύσεώς του στο Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, στο πειθαρχικό δίκαιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και στα εν γένει ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης των Στελεχών, δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα δικαίου μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών νομικών και μη ανά την ελληνική επικράτεια. Το πελατολόγιο απαρτίζεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και από συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Πειθαρχικό Δίκαιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

 • Απολογία εγκαλουμένου
 • Αναφορές Παραπόνων
 • Πειθαρχικά – Ανακριτικά Συμβούλια
 • Υπηρεσιακά Ζητήματα – Εξέλιξη Στελεχών

Υπηρεσιακά Ζητήματα – Εξέλιξη Στελεχών

 • ΣΚ 20-1, ΣΚ 20-2
 • Κρίσεις – Προαγωγές
 • Αποστρατεία
 • Προσφυγές Αξιολόγησης
 • Μεταθέσεις
 • Προσφυγές Μεταθέσεων

Στρατολογία

 • Ανυποταξία
 • Αναβολές κατάταξης
 • Ι5

Μισθολογικά Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

 • Διεκδίκηση αναδρομικών Ν 4307/2014
 • Αναπροσαρμογή σύνταξης

Μετοχικά Ταμεία

 • Μέρισμα
 • Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
 • Εφάπαξ

Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

 • Αιτήσεις Ακύρωσης
 • Προσφυγές
 • Αγωγές

Ελεγκτικό Συνέδριο

 • Εφέσεις κατά πράξης απονομής σύνταξης και πράξης αναπροσαρμογής
 • Καταλογισμοί
 • Αγωγές αναδρομικών
 • Ενστάσεις

Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο

 • Οικογενειακό
 • Υπερχρεωμένα
 • Μισθώσεις
 • Κληρονομικό
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Ακίνητα

Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά

 • Υποβολή Δικαιολογητικών για Σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

210.38.00.628

Δελφών 5, 106 80, Αθήνα
Fax: 210.38.00.629
Email: info@karanisa.gr
Created by iSmart