Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο Α. Θ. Καρανίσα & Συνεργατών ιδρύθηκε το 2010. Επικεφαλής είναι ο Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, πρώην στρατιωτικός δικαστής Θωμάς Καρανίσας. Η πολυετής πείρα του στο Στρατιωτικό Δίκαιο τον καθιστά έναν από τους πλέον εξειδικευμένους δικηγόρους στον τομέα αυτό. Είναι δε Νομικός Σύμβουλος της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) και του Συντονιστικού των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το γραφείο στελεχώνεται και από την Δικηγόρο Παρ’ Εφέταις Αναστασία Καρανίσα, η οποία είναι νομική σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ), της Ενώσεως Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής (Ε.Π.Λ.Σ Αττικής) και συνεργαζόμενη δικηγόρος του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Κατάρτιση

Το γραφείο, πλην της εξειδικεύσεώς του στο Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, στο πειθαρχικό δίκαιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και στα εν γένει ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης των Στελεχών, δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα δικαίου μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών νομικών και μη ανά την ελληνική επικράτεια. Το πελατολόγιο απαρτίζεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και από συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Στηριζόμενο στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση, στην εχεμύθεια και στην αποτελεσματική ενάσκηση των δικηγορικών καθηκόντων, το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκλήρωση πάσης φύσεως υποθέσεως, εγγυώμενο πάντοτε την άρτια, ποιοτική και ταχεία διεκπεραίωσή τους.Προσέγγιση

Η πελατοκεντρική διαχείριση κάθε υπόθεσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και σκοπό του γραφείου, ενώ κάθε πελάτης αντιμετωπίζεται με τον ίδιο επαγγελματισμό και τον ίδιο ζήλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διευθέτηση της υπόθεσής του και η ολοκληρωμένη παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών που του προσφέρονται, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας και αμφίδρομα αποτελεσματικής συνεργασίας.


210.38.00.628

Δελφών 5, 106 80, Αθήνα
Fax: 210.38.00.629
Email: info@karanisa.gr
Created by iSmart