Αγωγές αναδρομικών

Όπως καλώς γνωρίζετε, δυνάμει του Ν. 4093/2012 επεβλήθησαν μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από 1-8-2012. Με την υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που άσκησε το γραφείο μας για λογαριασμό των Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Α και Ε.Α.Α.Ν και η εκτελεστική υπουργική απόφαση του νόμου αυτού κρίθηκε αντισυνταγματική.

Ωστόσο το κράτος, κατά παράβαση των συνταγματικών του υποχρεώσεων, δεν συμμορφώθηκε με την ειρημένη απόφαση, αλλά  εξέδωσε τον Ν. 4307/2014 με τον οποίο προέβη σε μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ποσοστό 50%.

Το γραφείο μας, συνεχίζοντας τη δυναμική του πορεία για την εξασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών των Ενώσεων, αλλά και όλων των εν αποστρατεία συνταξιούχων, κατέθεσε εκ νέου δεύτερη αίτηση ακύρωσης κατά του Ν. 4307/2014, η οποία έγινε δεκτή με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1128/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και η διαμόρφωση των συντάξιμων αποδοχών σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα, ενώ επανέλαβε στην κρίση του ότι οι αποδοχές πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς.

Προς τούτο είναι αναγκαία η άσκηση αγωγής ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διεκδίκηση της διαφοράς του 50% των μειώσεων  (Ν. 4307/2014).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγής με μορφή ομαδικού δικογράφου (50 ενάγοντες ανά δικόγραφο) με κόστος συμμετοχής 30 Ευρώ κατ’ άτομο και ποσοστό αμοιβής 5% στο επιδικασθέν ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Καρανίσα

 

210.38.00.628

Δελφών 5, 106 80, Αθήνα
Fax: 210.38.00.629
Email: info@karanisa.gr
Created by iSmart